Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Pronunciation Series: Cách Phát Âm Nguyên Âm /i/ và /ɪ/

/i/ và /ɪ/ là 2 âm cơ bản trong bảng phiên âm quốc tế và hoàn toàn không có trong tiếng Việt. Vì vậy có rất nhiều người nhầm lẫn về cách đọc của cặp nguyên âm này. Cách Phát Âm Nguyên Âm /i/ và /ɪ/ trong series về Pronunciation sẽ giúp các bạn dần dần khám phá ra được những nguyên tắc, "công thức" và bí quyết để phát âm chính xác các âm trong IPA.     Cách đọc nguyên âm /i/ Lưỡi hơi cứng lại và nâng nhẹ lên Miệng hơi mở sang hai bên Ngân dài âm từ 2-3 giây sao cho cổ họng rung nhiều Ví dụ:  meat:      /mit/               bean:     /bin/               beach:     /bitʃ/      2. Cách đọc nguyên âm /ɪ/ Miệng và môi thả lỏng, cằm hạ xuống một chút Âm thanh được tạo ra lai giữa "i" và "ê" Để đọc dễ dàng hơn, đọc phần nguyên âm trước, sau đó ghép phụ âm vào Ví dụ: sit:     /sɪt/               bin:      /bɪn/               it:      /ɪt/ Lưu ý: nên dùng gương để quan sát khẩu hình miệng, lưỡi khi tập phát âm và nghe thật nhiều để cảm nhận sự khác biệt. Đừng nên lấy cách đọc của tiếng Việt để áp dụng vào cách phát âm tiếng Anh.       3.  Ví dụ: Một số ví dụ về cặp nguyên âm /i/ và /ɪ/ bin   -   bean:     /bɪn/   -   /bin/ bit   -   beat:      /bɪt/   -   /bit/ bitch   -   beach:     /bɪtʃ/   -   /bitʃ/ did   -   deed:     /dɪd/   -   /did/ fill   -   feel:     /fɪl/   -    /fil/

/i/ /ɪ/ là 2 âm cơ bản trong bảng phiên âm quốc tế và hoàn toàn không có trong tiếng Việt. Vì vậy có rất nhiều người nhầm lẫn về cách đọc của cặp nguyên âm này. Cách Phát Âm Nguyên Âm /i/ và /ɪ/ trong series về Pronunciation sẽ giúp các bạn dần dần khám phá ra được những nguyên tắc, “công thức” và bí quyết để phát âm chính xác các âm trong IPA.

  1. Cách đọc nguyên âm /i/
  • Lưỡi hơi cứng lại và nâng nhẹ lên
  • Miệng hơi mở sang hai bên
  • Ngân dài âm từ 2-3 giây sao cho cổ họng rung nhiều

Capture.JPG

Ví dụ: 

meat:      /mit/               bean:     /bin/               beach:     /bitʃ/

 2. Cách đọc nguyên âm /ɪ/

  • Miệng và môi thả lỏng, cằm hạ xuống một chút
  • Âm thanh được tạo ra lai giữa “i” và “ê”
  • Để đọc dễ dàng hơn, đọc phần nguyên âm trước, sau đó ghép phụ âm vào

Capture.JPG

Ví dụ:

sit:     /sɪt/               bin:      /bɪn/               it:      /ɪt/

Lưu ý: nên dùng gương để quan sát khẩu hình miệng, lưỡi khi tập phát âm và nghe thật nhiều để cảm nhận sự khác biệt. Đừng nên lấy cách đọc của tiếng Việt để áp dụng vào cách phát âm tiếng Anh.

  3.  Ví dụ: Một số ví dụ về cặp nguyên âm /i/ và /ɪ/

bin   –   bean:     /bɪn/   –   /bin/

bit   –   beat:      /bɪt/   –   /bit/

bitch   –   beach:     /bɪtʃ/   –   /bitʃ/

did   –   deed:     /dɪd/   –   /did/

fill   –   feel:     /fɪl/   –    /fil/

Bình luận ngay nhé!